Аукціон Деревина дров'яна не промислового використання, І групи теплотворності


Загальна інформація:

Ідентифікатор аукціонуTIE001-UA-20210408-92156
Статус процедуриПрийняття заяв на участь
Тип процедуриАукціон з продажу необробленої деревини
Номер лота25-00993053
Назва аукціонуДеревина дров'яна не промислового використання, І групи теплотворності
Інформація про Організатора аукціону"ДП "ЧОРТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП"", ЄДРПОУ - 00993053, Контактна особа - Кулій Павло Петрович
Банківський рахунокНазва банку - 'ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"',
Опис - 'Призначення платежів вказувати згідно виставлених рахунків.',
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA363387830000026006060314599
Опис аукціонуДеревина дров'яна не промислового використання, І групи теплотворності, діаметр 2,0 см і більше, довжина 1,0 м, франко-верхній склад, об'єм 300 кбм, ціна за 1 кбм - 654,00 грн. з ПДВ
Інші відомості(не задано)
Порядок та можливий час ознайомлення з лотомшляхом попередньої домовленості з представником Продавця у робочий час, а саме: з 09,00 до 17 год.
Перелік та вимоги до оформлення документівВимоги до учасників аукціону. Увага! Всім учасникам аукціонів необхідно мати кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи або кваліфікований цифровий підпис, спеціально призначений для таких цілей, для підписання усіх документів, створених за результатами проведення електронного аукціону . Відповідно до п. 9 Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій деревини Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1178 особи, які мають намір взяти участь в аукціоні, реєструються в електронній торговій системі та подають з цією метою таку інформацію: 1) фізична особа — підприємець: • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, — копію паспорта із відміткою); • адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних торгів оператора та організатора аукціону; • контактний номер телефону; • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — фізичну особу — підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; 2) юридична особа: • найменування; • код згідно з ЄДРПОУ; • прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, • серію та номер документа, що посвідчує його особу; • реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; • адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних торгів • оператора та організатора аукціону; • контактний номер телефону; • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежув альних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; 3) іноземна юридична особа: • найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності); • місцезнаходження юридичної особи; • код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності); • прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону (зразок цієї заяви додається в окремому файлі); • реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; • адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних торгів оператора та організатора аукціону; • контактний номер телефону; • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок. Після реєстрації в електронній торговій системі особи, які мають намір взяти участь в аукціоні, сплачують реєстраційний і гарантійний внески на рахунок обраного ними оператора та подають через електронну торгову систему заяву на участь в аукціоні, яка також містить закриту цінову пропозицію. Заява на участь в аукціоні подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та завантаження необхідних документів і повинна містити інформацію про закриту цінову пропозицію. Закрита цінова пропозиція не може бути нижча стартової ціни лота. До заяви на участь в аукціоні додаються такі документи: • для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб резидентів — витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань України; • для юридичних осіб нерезидентів — документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений на українську мову; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону (зразок цієї заяви додається в окремому файлі); Вимоги до учасників аукціону. Увага! Всім учасникам аукціонів необхідно мати кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи або кваліфікований цифровий підпис, спеціально призначений для таких цілей, для підписання усіх документів, створених за результатами проведення електронного аукціону . Відповідно до п. 9 Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій деревини Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1178 особи, які мають намір взяти участь в аукціоні, реєструються в електронній торговій системі та подають з цією метою таку інформацію: 1) фізична особа — підприємець: • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, — копію паспорта із відміткою); • адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних торгів оператора та організатора аукціону; • контактний номер телефону; • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — фізичну особу — підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; 2) юридична особа: • найменування; • код згідно з ЄДРПОУ; • прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, • серію та номер документа, що посвідчує його особу; • реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; • адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних торгів • оператора та організатора аукціону; • контактний номер телефону; • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежув альних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; 3) іноземна юридична особа: • найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності); • місцезнаходження юридичної особи; • код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності); • прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону (зразок цієї заяви додається в окремому файлі); • реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; • адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних торгів оператора та організатора аукціону; • контактний номер телефону; • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок. Після реєстрації в електронній торговій системі особи, які мають намір взяти участь в аукціоні, сплачують реєстраційний і гарантійний внески на рахунок обраного ними оператора та подають через електронну торгову систему заяву на участь в аукціоні, яка також містить закриту цінову пропозицію. Заява на участь в аукціоні подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та завантаження необхідних документів і повинна містити інформацію про закриту цінову пропозицію. Закрита цінова пропозиція не може бути нижча стартової ціни лота. До заяви на участь в аукціоні додаються такі документи: • для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб резидентів — витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань України; • для юридичних осіб нерезидентів — документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений на українську мову; • заяву в довільній формі про непоширення на заявника — іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону (зразок цієї заяви додається в окремому файлі);
Стартова ціна лота196200 грн. (з ПДВ)
Гарантійний внесок9810 грн. (з ПДВ)
Розмір кроку аукціону1962 грн. (з ПДВ)
Мінімальна кількість заяв1
Період редагування08-04-2021 15:38:46 - 12-04-2021 18:00:00
Період відповідей08-04-2021 15:38:46 - 22-04-2021 20:00:00
Період прийому заявок12-04-2021 18:00:00 - 22-04-2021 20:00:00
Дата та час проведення аукціону23-04-2021 10:30:00 - (не задано)
Період прийому запитань08-04-2021 15:38:46 - 21-04-2021 20:00:00
Веб-адреса для перегляду аукціону
Лот виставляється1
Остання дата зміни процедури12-04-2021 18:00:01
Дата створення08-04-2021 15:39:13

Всі документи аукціону та пов'язані додатки:

Склад лота

Опис об'єктаДеревина дров'яна не промислового використання, І групи теплотворності, діаметр 2,0 см і більше, довжина 1,0 м, франко-верхній склад, об'єм 300 кбм, ціна за 1 кбм - 654,00 грн. з ПДВ
Класифікатор об'єкта03410000-7 - Деревина
Розмір партії деревини300 метри кубічні
Стартова ціна за 1 м.куб654 грн. (без ПДВ)
Місцезнаходження48500, Україна, Тернопільська область, Чортків, вул. Шевченка, 42
Додатковий класифікаторЗ питань лісового господарства
Характеристики деревиниСортимент - 1 група Деревина дров'яна НП (firewood1NP)
Порода - тл (твердолистяні) (HARD)
Клас якості - Клас якості відсутній (noQualityClass)
Склад - Франко верхній (02)
Група діаметрів - штабель (firewood1NPstack)
Рік заготівлі - 2021
Квартал заготівлі - 2
Довжина - 1,0 - 1.00